Ako sa objednať

Prednostné vyšetrenie každý pracovný deň medzi 11.00-12.00.

Cenník výkonov nehradených zdravotnou poisťovňou

1.návšteva doma po ambulantných hodinách na vyžiadanie 10,0 €
2.potvrdenie o návšteve lekára-priepustka 1,0 €
3.ospravedlnenie neprítomnosti pre ŽŠ a SŠ 0,5 €
4.vyšetrenie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 10,0 €
5.potvrdenie o zdravotnom stave na brigády a detské tábory 2,0 €
6.potvrdenie na registračný športový preukaz 3,0 €
7.potvrdenie o spôsobilosti na štúdium na športovej škole 3,0 €
8.potvrdenie o zdrav.stave na zara denie do predškolského zariadenia 1,0 €
9.potvrdenie o zdravotnom stave pre MŠ po chorobe 0,5 €
10.potvrdenie na dočasné vyradenie z kolektívneho zariadenia 1,0 €
11.potvrdenie o spôsobilosti na stredoškolské štúdium 2,0 €
12.potvrdenie o spôsobilosti na vysokoškolské štúdium 3,0 €
13.vystavenie duplikátu pri strate výmenného lístka 1,0 €
14.preventívna prehliadka na vyžiadanie 10,0 €
15.opakované pozvanie na preventívnu prehliadku a očkovanie 1,0 €
16.vystavenie zdravotného preukazu 3,0 €
17.aplikácia injekcie na vlastnú žiadosť 1,0 €
18.poskytnutie mobilného čísla na jeden rok 50,0 €
19.vyšetrenie mimo ordinačných hodín a na vyžiadanie 5,0 €
20.potvrdenie o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne 5,0 €
21.výpis zo zdrav.dokumentácie na žiadosť rodičov pre súd,soc.účely 5,0 €
22.CRP vyšetrenie    pre poistencov,kde ZP výkon neprepláca 5,0 €
23.CRP vyšetrenie-doúčtovanie  VšZP 2,0 €
24.potvrdenie na oslobodenie od telesnej výchovy 1,0 €
25.oneskorené nahlásenie zmeny poisťovne,za mesiac omeškania. 5,0 €
26.prepichnutie ušníc 5,0 €
27.prepichnutie ušníc nastrelením+naušnice 15,0 €
28.homeopatická konzultácia na objednanie 20,0 €