O ambulancii

Komplexná liečebná a preventívna starostlivosť o deti a dorast od 0 do 28 rokov.

Návštevná služba.